Z cierpieniem i przez cierpienie

Z cierpieniem i przez cierpienie

Cierpienie jest nierozłącznie związane z życiem człowieka. Jest wpisane w życie każdego z nas z taką różnicą, że nie każdy cierpi w tym samym czasie swojego życia, jak i to, że cierpienie bywa różne pod względem intensywności, rodzaju, jak i czasu trwania. Bo niektórzy ludzie w swoim życiu cierpią kilka tygodni, inni cierpią parę miesięcy a jeszcze inni cierpią czasem parę lat. Natomiast są i tacy ludzie, którzy cierpią przez całe swoje życie. Jedni posiadają jeden rodzaj cierpienia, który nie zmienia się i nie daje się go wyleczyć.

Czasem ci ludzie przykuci są całe swoje życie do łóżek lub wózków inwalidzkich. Lecz jeszcze więcej jest takich osób, którzy co prawda cierpią przez całe swoje życie, lecz cierpienia te zmieniają się w ciągu ich życia, nie mniej jednak towarzyszą im nieustannie przez całe ich życie. Człowiek taki ledwie zdoła wyleczyć jedną chorobę a już pojawiają się dwie kolejne wymagające długiego i żmudnego leczenia. I choć choroby te może nie są śmiertelne, to jednak trapią nieustannie przynosząc niekończące się pasmo cierpień i jednocześnie przynoszące zubożenie finansowe, bo dziś leczenie i leki, to kosztowana inwestycja, o czym najlepiej wiedzą ci ludzie, którzy nieustannie przebywają w gabinetach lekarskich i nieustannie są klientami aptek. Człowiek może odmówić sobie w życiu wielu rzeczy, lecz jak odmówić sobie leków lub zabiegów operacyjnych, czy rehabilitacyjnych kiedy coś boli i nie daje funkcjonować z nawet czasem nie daje żyć?

Walka z cierpieniem

Z cierpieniem ludzie próbują walczyć na wszelkie możliwe sposoby. W celu wyleczenia i skasowania cierpienia udają się do różnych specjalistów w nadziei, że wiedza lekarzy i leki im pomogą. Wiele osób korzysta również z różnych innych form pomocy w nadziei na uzdrowienie niejednokrotnie przy tym tracąc wszystkie swoje pieniądze ale powszechnie wiadomo, że tonący chwyta się brzytwy. 
 Dużo łatwiej jest znosić cierpienie ludziom wierzącym, którzy swój ból i swoje cierpienie jednoczą z cierpieniem Jezusa Chrystusa.

Powierzają Panu Jezusowi i Jego Matce Maryi swoją chorobę, swoje dolegliwości, swoje cierpienie, swoje załamanie, swoje przyszłe życie prosząc o łaskę uzdrowienia a przede wszystkim o Dary Ducha Świętego, aby można było znosić to cierpienie i się nie załamywać. W niektórych przypadkach, jeżeli jest taka Wola Boża ludzie odzyskują zdrowie i dzieje się to nawet w takich przypadkach, o których mówi się że są nieuleczalne. Dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych i Pan Bóg może zdziałać wszystko, jeżeli taka będzie Jego Wola. My ludzie musimy tylko wierzyć, bo Panu Bogu wystarcza do uzdrowienia wyłącznie nasza wiara, bo ona świadczy o naszym zaufaniu do Pana Boga i naszej miłości do Niego. Wielokroć w Piśmie Świętym czytamy, jak Pan Jezus podkreślał znaczenie wiary, która uzdrawiała ludzi przychodzących do Pana Jezusa.

Wiara była jedynym kryterium uzdrowienia kiedyś i tak jest i dziś. Pan Jezus nauczał, że gdybyśmy mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy moglibyśmy przenosić skały. 
 Walka samemu z cierpieniem nie ma sensu i jest bardzo ciężka. Tylko przy pomocy Pana Jezusa i Łaski Bożej będzie ona lżejsza i owocna. Bo nasze cierpienie możemy ofiarować absolutnie za każdego żyjącego, za siebie a także za zmarłych. Jak również za poszczególne rzeczy, jak pokój na świecie, czy ustąpienie epidemii i za wiele innych zdarzeń, za które chcemy ofiarować nasz ból fizyczny, ból psychiczny, czy ból duchowy emocjonalny. 

Znoszenie cierpienia z Panem Jezusem i Jego Matką jest lżejsze i nawet dla niektórych wybranych osób przyjemne, gdyż mają oni świadomość tego, że poprzez ofiarowanie swoich cierpień za kogoś mogą wiele zdziałać. I co najważniejsze samym cierpieniem pomagają nieść Panu Jezusowi ciężki krzyż, który wcale nie zakończył się dla Pan Jezusa na Golgocie 2000 lat temu, bo ludzie nadal obrażają Pana Boga swoimi ciężkimi grzechami. I dlatego Pan Jezus do końca świata będzie dźwigał krzyż ludzkich grzechów, które popełniane są przez ludzi na bieżąco i dlatego potrzebne jest na świecie cierpienie, aby pomóc naszemu Odkupicielowi i Zbawicielowi dźwigać ciężar ludzkich grzechów i aby ratować ludzkie dusze przed ogniem piekielnym, jak też wpływać na skrócenie kar czyśćcowych, które będą udziałem każdej duszy po śmierci ciała. 

Rodzaje cierpień

Na świecie wielu ludzi cierpi. Jedni cierpią w sposób widoczny, bo nie sposób nie dostrzec osoby przykutej do łoża boleści, lub osoby znajdującej się na wózku inwalidzkim, czy osoby poruszającej się w taki sposób, że od razu widać jej cierpienie np. osoby niewidomej. Lecz jest także wiele osób, u których na pierwszy rzut oka nie widać cierpienia a jednak ich cierpienie jest wielkie. Dzieje się tak na przykład w depresji, czy w przypadku różnych nerwic, albo w przypadku zmagań z własną duszą, która szuka spokoju, ukojenia a jeszcze nie trafiła na Pana Boga, albo nie przybliżyła się jeszcze tak blisko do Pana Jezusa, aby czuć Jego spokój i miłość. 

Każde cierpienie jest wielkie i trudne a tym bardziej, gdy jest przeżywane bez Pana Boga w sercu. Człowiekowi niewierzącemu lub człowiekowi słabej wiary brak wsparcia i siły, jaką daje Moc Boża. Brak Darów Ducha Świętego, który umacnia cierpiącego, pociesza go i daje mu nadzieję. W całym życiu człowieka obecność Pan Boga jest kluczowa, bo tylko gdy Pan Bóg w naszym życiu jest na pierwszym miejscu wszystko jest na właściwym miejscu. A jak wygląda życie w cierpieniu bez Pan Jezusa? Trudne to jest do wyobrażenia osobom wierzącym i praktykującym, którzy każdego dnia posilają się Ciałem Pana Jezusa w Komunii Świętej, którzy każdego dnia wiele się modlą, którzy każdego dnia ofiarują swoje cierpienia dla Pana Jezusa, którzy każdego dnia powierzają się Bożemu Miłosierdziu oddając Panu Jezusowi wszystkie swoje troski, kłopoty i problemy dnia codziennego.